Minecraft 成就064【自由潛水】維持在水底2分鐘|Free Diver | 粵語中字

成就名稱: 【自由潛水】Free Diver

今次要嚟講吓 Minecraft 泡泡大揭袐!
我哋一齊嚟睇睇 Minecraft 成就
【自由潛水】維持在水底2分鐘

大家好呀!
我係「高深光黑」嘅小幻,
今日要做嘅成就係「自由潛水」,
同大家介紹一個屈機嘅方法,
我哋留意吓海面有出現泡泡,
呢啲泡泡就係代表水下面有岩漿方塊。
然後我哋就落水搵到岩漿方塊,
小心啲搵岩個位置,
企定定,然後等待兩分鐘,
咁就完成咗呢個成就㗎啦!

完成成就之後可以得到
Underwater Dancing(水底舞) 嘅表情
作為奬勵!

===========================

多謝大家收睇!
鍾意呢條影片嘅朋友,
歡迎 Like 我哋呢條影片,
分享同埋訂閱我哋嘅頻道「高深光黑」啊!
下次再見,bye bye!

Minecraft 成就064【自由潛水】維持在水底2分鐘|Free Diver|廣東話中字

(本篇總瀏覽量:10;今天瀏覽量:1;所有文章總瀏覽量:31,902 )